Wsparcie sygnalizacji świetlnej dla pieszych

System S-Line

Inteligentne przejście dla pieszych ma na celu poprawić bezpieczeństwo pieszego oraz skutecznie ostrzec kierowcę o zbliżaniu się przechodnia do pasów. System S-Active to innowacyjne rozwiązanie oparte na kierunkowej detekcji termicznej, która po wykryciu pieszego lub rowerzysty doświetli przejście oraz uruchomi aktywne elementy ostrzegawcze.

8

Sterownik S-Line
Układ kontrolno-nadzorujący. Zabezpiecza prawidłowe działanie listew oraz monituje pracę systemu sterowania. Poprzez swoją kompatybilność posiada możliwość współpracy z każdym urządzeniem do sterowania sygnalizacją. Posiada możliwość montażu na słupku sygnalizacyjnym lub w obudowie sterownika sygnalizacji świetlnej.

11

Aktywna listwa S-Line
LED-owa listwa ostrzegawcza montowana jest w chodniku przy krawędzi jezdni. W zależności od barwy na sygnalizatorze, świeci w kolorze zielonym lub czerwonym. Informuje przechodnia o zbliżaniu się do przejścia oraz zwraca uwagę na konieczność zachowania większej ostrożności. Standardowo listwa produkowana jest w wymiarach od 50 do 250 cm.